Direct naar de content

Zorgoverleg ‘Jonge kind’

Vanuit het CJG is in samenwerking met het samenwerkingsverband voor onderwijs een Zorgoverleg ‘Jonge kind’ opgestart. Het overleg is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Tijdens dit overleg worden de zorgen rondom het kind besproken met een jeugdarts, jeugd- en gezinspsycholoog en de orthopedagoog van het samenwerkingsverband voor onderwijs. Ouders worden altijd uitgenodigd voor dit overleg.

Het doel van dit overleg is dat jonge kinderen in hun vroege ontwikkeling de juiste ondersteuning krijgen. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk en dichtbij huis. Daarbij wordt er gekeken naar de algehele ontwikkeling en het algehele leefgebied van het kind. De wachtlijsten voor dagbehandeling van het jonge kind zijn lang en de kosten zijn hoog. Het is daarom van belang dat alleen de kinderen die dit ├ęcht nodig hebben hier gebruik van kunnen maken. Zij hoeven dan niet langer dan nodig te wachten op hulp.