Direct naar de content

VvE’s kunnen weer aan de slag door nieuwe wet

Om stappen in het VvE proces te kunnen nemen, is het noodzakelijk om met de VvE te kunnen vergaderen. Volgens de VvE-reglementen moet binnen vijf of zes maanden na het aflopen van het boekjaar de ALV plaatsvinden om onder andere de jaarrekening te bespreken en de bijdragen en begroting opnieuw vast te stellen.