Direct naar de content

Vuurwerkoverlast en de inzet van handhavers

De Actualiteitenraad is bedoeld om raadsleden meer ruimte te bieden voor een kort onderling debat over een actueel onderwerp en vindt plaats op de avond van de raadsvergadering. De fractie van de ChristenUnie stelde tijdens de Actualiteitenraad van 18 december vragen aan het college over vuurwerkoverlast en de inzet van handhavers.