Direct naar de content

Vrienden van het Schollebos

De werkgroep “Vrienden van het Schollebos” is in 2021 gestart met het doel vorm te geven aan de vastgestelde ‘Toekomstvisie Schollebos’. Waar gaat het dan om?

• Hoe houden we het bos gezond en veilig voor de volgende generaties;
• Welke aanpassingen zijn nodig aan de voet-/fiets- en ruiterpaden;
• Hoe maken we het park interessant voor alle Capellenaren;
• Wat doen we aan de bebording en regelgeving;
• Hoe verhogen we de natuurwaarde en waterkwaliteit;
• Hoe geven we vorm aan natuureducatie; enz. enz.

Zomaar een willekeur van de uiteenlopende onderwerpen die bij de Vrienden van het Schollebos aan bod komen. De “Vrienden” vertegenwoordigen een grotere achterban en beschikken over de nodige kennis. Zelf ben ik er bij betrokken geraakt als vertegenwoordiger van het WOP Schenkel. Hoe mooi is het als de inwoners van Schenkel het Schollebos ontdekken en beter leren kennen.

Hieronder een overzicht van de actuele onderwerpen.

Afstudeerproject HAS green academy
In de laatste vergadering hebben de Vrienden van het Schollebos kennis gemaakt met vijf studenten van de HAS green academy . Ze gaan in de komende maanden zes vraagstukken onderzoeken waar de “Vrienden van het Schollebos” mee bezig zijn. Het is voor de studenten een interessant afstudeerproject en levert na verwachting veel nuttige informatie op. Een frisse kijk met nieuwe ideeën is zowel voor de “Vrienden” als de gemeente een geweldig ijkmoment. Ik ben benieuwd naar de adviezen en resultaten van hun onderzoek.

Uitlaten van honden
Voor hondenbezitters is het park een geweldige plek om hun hond uit te laten. Maar dit levert soms ook spanningen met andere gebruikers op. Daarom is het belangrijk te bepalen waar honden los mogen lopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar geen honden mogen komen. Een werkgroep, waaronder hondenbezitters, heeft aan de Vrienden van het Schollebos een advies uitgebracht. Dit is in de laatste vergadering besproken en gaat straks in uitvoering.

Wildpluk en activiteiten
Tot slot hebben we stilgestaan bij de wildpluk van vooral Daslook. Deze plant schiet in het voorjaar uit de grond en is langs veel paden te vinden. De bloei is van april tot in juni. Daslook is familie van de ui en komt van nature in Nederland voor. Op de plant komen veel bijen en insecten af. Bij deze mijn oproep om de plant met rust te laten, zodat parkbezoekers en insecten ervan kunnen genieten.

Dag van het Park
Als activiteit werd kort gesproken over de “Dag van het Park”, die op 22 en 23 juni plaatsvindt. Dit jaar staat in het teken van “struikrovers”. Invulling en communicatie van het programma komt in de volgende vergadering ter sprake.

 

Hanke Boom (Vrienden van het Schollebos)