Direct naar de content

Vlindertuin of insectentuin?

Het gaat slecht in Nederland met alle insecten: bijen, hommels, vlinders, vliegen, sprinkhanen, krekels, etc. In enkele tientallen jaren is het aantal insecten met maar liefst 75% afgenomen. Dit heeft meerdere oorzaken: de intensieve landbouw met overmatig gebruik van insecticiden, het maaibeheer waardoor er nog maar weinig bloemrijke graslanden en bermen zijn, de verstening in vooral de stedelijke gebieden, en de klimaatverandering. De gemeente Capelle vormt hierop helaas geen uitzondering.

Gelukkig benut de gemeente de mogelijkheid hieraan iets te doen. De graslanden in het Schollebos worden bloemrijker door ze te verschralen; twee keer per jaar maaien, het maaisel enkele dagen laten drogen, en dan afhooien. Echter daarmee zijn de bloemen niet direct terug. Wat door jaren verkeerd maaibeheer – maaien en laten liggen – is verdwenen, komt pas na jaren maaien en afhooien weer terug.

Vier jaar geleden heeft de gemeente tussen de manege en de Spartavelden een stuk braakliggend terrein aan SNC ter beschikking gesteld om hiervan een vlindertuin te maken. Er is toen een bijenhotel geplaatst, een klinkerpaadje aangelegd en er zijn drie puinheuvels geplaatst. Met vrijwilligers wordt twee maal per jaar gemaaid en het hooi afgevoerd. In het meest noordelijke deel van de vlindertuin is al mooi bloemrijk grasland ontstaan. Ook in het middendeel van de tuin neemt het aantal bloeiende planten duidelijk toe.

Op veel plekken is echter sprake van overdadige groei van riet, dat niet in enkele jaren verdwijnt. Het is een zaak van lange adem om dit kwijt te raken. Om de groei van riet en gras af te remmen en zo meer ruimte te krijgen voor bloeiende kruiden is de afgelopen jaren door SNC Ratelaar gezaaid, een mooie geel bloeiende plant, die parasiteert op grassen. Daarnaast zijn knotwilgen en enkele vlinderstruiken geplant.

We zien ook al meer insecten op de vlindertuin, met name rond het bijenhotel en de meest bloemrijke stukjes grasland aan de noordkant en in het middendeel. Met de vlinders gaat het dit jaar heel slecht in heel Nederland, dus ook op de vlindertuin. Pas als veel graslanden en bermen in het verstedelijkte Rijnmondgebied weer bloemrijk zijn, zullen er in de vlindertuin veel vlinders te zien zijn. Ok een zaak van lange adem.

Maar hoezo “vlindertuin”? Behalve vlinders en bijen profiteren ook alle andere insecten van het graslandbeheer. Laten we het voortaan maar hebben over de “Insectentuin”.

 

Dit artikel is van Anton van Stichting Natuurvrienden