Direct naar de content

Vergaderingen van de raadscommissies

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissies bij te wonen. De vergaderingen zijn op maandag- en dinsdagavond. Op 24 en 25 juni staan onder andere de jaarstukken van 2018 en de verordening voor de raads- en commisievergadering op de agenda. De vergaderingen van 1 en 2 juli staan geheel in het teken van de Voorjaarsnota.