Direct naar de content

Vergadering raadsbrede commissie

Op dinsdag 7 september vergadert de raadsbrede commissie over de memo invulling van de taakstelling vanaf 2024. Raads- en burgerraadsleden komen weer fysiek bij elkaar.