Direct naar de content

Terugblik op de raadsvergaderingen van 4 en 5 juli

De gemeenteraad vergaderde op maandag 4 en dinsdag 5 juli in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022. Ook stemde de gemeenteraad in met de wijziging van de ruimtelijke procedure en de mogelijkheid tot voorfinanciering van de plankosten van project Rivium District. Op 5 juli zijn de wethouders benoemd en is het coalitieakkoord besproken. Daarnaast zijn de raads- en burgerraadsleden benoemd en be√ędigd. U leest een terugblik.