Direct naar de content

Terugblik op de raadsvergadering van maandag 3 juli

De gemeenteraad vergaderde op maandag 3 juli in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023.