Direct naar de content

Gemeenteraad stemt in met coördinatieregeling De Mient Midden

De gemeenteraad stemde op 21 maart unaniem in met toepassing van de coördinatieregeling De Mient Midden. De meerderheid stemde echter tegen een initiatiefvoorstel van het CDA om de Mient uit te zonderen van gebiedslocaties waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.