Direct naar de content

Terugblik op de raadsvergadering van 2 juni

De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 2 juni. In deze vergadering stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken van verschillende gemeenschappelijke regelingen. In een gemeenschappelijke regeling werken verschillende gemeenten met elkaar samen. Ook besprak de gemeenteraad de plannen om op kantorenlocatie Roer kantoren om te bouwen tot woningen en de jaarstukken en begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. U leest een verslag op hoofdlijnen.