Direct naar de content

Terugblik op de raadsvergadering van 13 november

Op maandag 13 november vergaderde de gemeenteraad. De raad stemde in met het voorstel voor de begroting 2024.

Ook deze punten stonden op de agenda:

  • Diverse benoemingen
  • In memoriam voormalig CDA-raadslid Willem Zuidhof
  • Bespreking nota Verduurzamen Erfgoed 2023
  • Bespreking motie Behoud van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem