Direct naar de content

Terugblik op de raadscommissie

Op maandag 1 november vergaderde de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen. De raads- en burgerraadsleden bespraken het Actieplan Corona en de Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.