Direct naar de content

Terugblik op de gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergaderde op maandag 13 juli in het gemeentehuis. In deze vergadering stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2019, de visie Schollebos en de voorjaarsnota 2020. Bekijk de terugblik en de uitslag van de stemmingen.