Direct naar de content

Terugblik gemeenteraadsvergaderingen

Op maandag 13 en dinsdag 14 december vergaderde de gemeenteraad en besprak onder andere: het voorstel voor de Najaarsnota 2021, de voorstellen over de Florabuurt en het Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio. U leest een korte terugblik.