Direct naar de content

Terugblik gemeenteraadsvergadering 8 november

De gemeenteraad vergaderde op maandag 8 november in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel voor de Begroting 2022. Daarnaast besloot de gemeenteraad onder andere om in te stemmen met de visie Burgerparticipatie en de Participatieverordening, de verlenging van het Denk en Doe mee!-Fonds en de motie ‘’Opvang vluchtelingen’’.