Direct naar de content

Subsidie voorkomt en vermindert laaggeletterdheid werknemers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid van werknemers te voorkomen en verminderen. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Tot 28 februari 2023 is het nog mogelijk om deze subsidie aan te vragen.