Direct naar de content

Snoeien overhangend groen: een groene én veilige omgeving

Bomen, planten en struiken op en langs de stoep of de openbare weg zorgen voor een prettige groene omgeving. Maar het groen mag geen overlast veroorzaken. Als takken gaan overhangen en verkeerssituaties daardoor onoverzichtelijk worden of als er geen ongehinderd gebruik kan worden gemaakt van de stoep, moet de eigenaar het groen snoeien. Het college heeft hiervoor regels opgesteld zodat hierop gecontroleerd kan worden.