Direct naar de content

Samen voor alle kinderen! Extra inzet op aanpak kinderarmoede

Op 4 juni 2024 heeft het college van B&W de ‘Vervolgaanpak Samen voor alle kinderen’ vastgesteld. Deze aanpak bevat een aantal actiepunten voor de verdere aanpak van kinderarmoede. Het doel is van deze aanpak is om alle kinderen goed mee te kunnen laten doen in het dagelijkse leven, ook als hun ouders minder geld hebben. De afgelopen jaren is al heel wat gedaan om kinderarmoede tegen te gaan. Daar komt nog een schepje bovenop, met onder meer de volgende actiepunten:

  • extra financiële educatie
  • versterken van basisvaardigheden van ouders, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale competenties
  • deskundigheidsbevordering medewerkers van betrokken organisaties
  • ouderconsulenten in de scholen
  • regelingen en voorzieningen van het Kindpakket laagdrempeliger maken.

Heb je vragen? Stel ze aan Parmelia Hussain via: