Direct naar de content

Samen laten we de Florabuurt opbloeien

Ruim vijftig jaar na de bouw van de Florabuurt gaan de gemeente, Havensteder en Pameijer samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers de buurt een nieuwe invulling en uitstraling geven. Dit staat in de gebiedsvisie, het actieprogramma en gebiedspaspoort Middengebied. Het besluit van de gemeenteraad van 20 april 2020 ligt aan de basis van deze plannen. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad de plannen tijdens de raadsvergadering van 13 december.