Direct naar de content

Resultaten bijenonderzoek

In 2023 is er in het Schollebos onderzoek gedaan naar wilde bijen, honingbijen, hommels en zweefvliegen. Dit onderzoek is uitgevoerd door EIS Kenniscentrum in opdracht van de gemeente. In Nederland leven ruim 360 soorten wilde bijen, waarvan de meeste soorten de afgelopen jaren sterk achteruit zijn gegaan in aantallen. Daarnaast zijn er binnen Capelle zorgen om de mogelijke competitie tussen de honingbijen en de wilde bijen. Deze verzamelen namelijk allebei het stuifmeel en de nectar van bloemen. Daarom heeft de gemeente, EIS Kenniscentrum ingeschakeld om uit te zoeken of er inderdaad mogelijke competitie is tussen de wilde bijen en de honingbijen in het Schollebos.

Onderzoek EIS Kenniscentrum

EIS heeft in kaart gebracht welke soorten er allemaal leven in het Schollebos en langs de ’s-Gravenweg.
Uit het onderzoek is gebleken dat er in het Schollebos 59 soorten bijen en 52 soorten zweefvliegen voorkomen. Langs de ’s-Gravenweg werden 26 soorten bijen en 38 soorten zweefvliegen gevonden. Hierbij zijn ook enkele soorten bijen en zweefvliegen gevonden, welke zeldzaam zijn of op de Rode Lijst staan. Dit betekent dat het niet goed gaat met deze soorten of dat ze zelfs met uitsterven worden bedreigd. Daarnaast hebben sommige van deze soorten last van de competitie met honingbijen.

Advies EIS Kenniscentrum

EIS heeft geadviseerd om in de toekomst te kijken of het aantal honingbijenkasten in het Schollebos en de directe omgeving verlaagd kan worden. Ook zijn er nog verbeterpunten benoemd voor het beheer en de inrichting van de grasvelden en de bosranden, zodat hier meer voedsel voor bijen en andere insecten komt. De gemeente gaat de aanbevelingen verder bekijken, afstemmen met betrokken partijen en als het mogelijk is implementeren.