Direct naar de content

Regeling voor nabestaanden

Deze regeling gaat waarschijnlijk in 2024 starten. Wij houden jullie op de hoogte.

Regeling voor nabestaanden van een overleden aanvrager

Soms zijn gedupeerden overleden voordat UHT hun situatie had beoordeeld. Hun toeslagpartners kunnen zich dan aanmelden bij UHT. Als de gedupeerde geen toeslagpartner had, kan een kind van de overleden gedupeerde zich aanmelden. De regelingen zijn hetzelfde als wanneer de gedupeerde nog zou leven.

Regeling voor nabestaanden van een overleden kind

Er is komt ook een regeling voor nabestaanden van een overleden kind dat recht had gehad op de kindregeling. Als er geen toeslagpartner van het overleden kind is op het moment van overlijden, dan komen zijn of haar kinderen in aanmerking voor de financiƫle tegemoetkoming. Het bedrag wordt dan gelijk verdeeld over het aantal kinderen dat een aanvraag doet. Als er geen toeslagpartner is en er geen kinderen zijn, krijgen de ouders van het overleden kind de financiƫle tegemoetkoming.

Voor meer informatie: https://herstel.toeslagen.nl/herstelregelingen/nabestaandenregeling/