Direct naar de content

Reacties op de begroting

De gemeenteraad stemde in met de gewijzigde begroting voor 2021. In de begroting staat wat de gemeente gaat doen in 2021, wat dit kost en waarvan dit wordt betaald. De gemeenteraad beslist hoe het geld van de gemeente wordt uitgegeven. U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties op de begroting.