Direct naar de content

Reacties op budgetoverschrijding Stadsplein

Met de realisatie van het Stadsplein krijgt het centrum van de stad een enorme boost. Het plein wordt de levendige huiskamer van de stad. Na onderzoek blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht, met een extra benodigde €800.000 om het plein volgens plan te realiseren. Tijdens de raadsvergadering op maandag 27 mei werd het voorstel voor de extra kosten na een uitgebreide discussie door de hele raad gesteund.