Direct naar de content

Raadscommissie en thema bijeenkomst

Volgende week vergadert de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en is er een thema bijeenkomst. Deze vergaderingen zijn openbaar.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.