Direct naar de content

Programma Buitenruimte ‘Samen ruimte maken’ vastgesteld

Het programma Buitenruimte en de uitvoeringsagenda stellen de koers voor de komende 10 jaar vast voor de ontwikkeling, transformatie, beheer en onderhoud van de buitenruimte in Capelle. Het nieuwe programma is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers. De gemeenteraad is ook nauw betrokken geweest.