Direct naar de content

Principebesluit: Concept Gebiedsvisie vastgesteld

Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in principe de concept Gebiedsvisie Florabuurt met het bijbehorend actieprogramma en gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt in de wijk Schenkel vastgesteld.