Direct naar de content

Opstart betalen openstaande publieke schulden

Na aanmelding bij UHT als gedupeerde, worden uw openstaande schulden die vóór 1 januari 2021 zijn ontstaan, tijdelijk stopgezet. Met andere woorden: de schulden worden gepauzeerd. Publieke schulden zijn schulden bij een overheidsinstelling. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Dit jaar stopt voor een deel van de gedupeerde ouders de pauzering van de openstaande schulden bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Wanneer stopt de pauzering?

Heeft u de integrale beoordeling afgerond? Of heeft u afgezien van de integrale beoordeling?

Dan kan de Belastingdienst aan u vragen om de openstaande bedragen weer te gaan betalen. Als dit voor u geldt, dan neemt de Belastingdienst contact met u op via de telefoon. Ook ontvangt u dan een brief met informatie.

Betalingsregeling

Er is standaard een betalingsregeling om te betalen in 24 maanden. Als dat niet haalbaar is, dan kunt u een persoonlijk betalingsregeling aanvragen. Meer informatie leest u via www.toeslagen.nl/einde-pauze.

Geen openstaande vorderingen?

Als u geen openstaande toeslagenvorderingen heeft, dan ontvangt u ook een brief. Hierin staat dat de pauzering is gestopt en dat u geen openstaande vorderingen heeft.