Direct naar de content

Ondersteuning voor (ouders van) uithuisgeplaatste kinderen

De toeslagenaffaire heeft voor sommige gedupeerden grote gevolgen gehad. Soms zijn er problemen ontstaan, bijvoorbeeld door geldgebrek en stress. En soms zijn kinderen daarom uithuisgeplaatst. Dit was en is heel moeilijk voor deze ouders en kinderen. Zij kunnen daarom hulp krijgen van een landelijk ondersteuningsteam. Dit team is neutraal. Het staat los van de Jeugdbescherming.  

Wat doet het ondersteuningsteam voor gedupeerden? Een gedupeerde kan zich aanmelden bij het ondersteuningsteam. Dan krijgt hij of zij een persoonlijke begeleider. Samen maken de gedupeerde en de begeleider een overzicht van wat er is gebeurd. Dan bespreken ze wat de ouder en het kind graag willen. Vervolgens maken ze een plan. De begeleider helpt hen om de volgende stappen te nemen. 

Belangrijk: Het team beslist niet of een kind teruggeplaatst kan worden bij de ouder. Het team helpt ouders en kinderen om duidelijkheid te krijgen over de uithuisplaatsing en de redenen daarvoor. Ze onderzoeken of deze redenen er nog zijn. Zo ja, dan proberen ze de problemen op te lossen. De begeleider kijkt wat mogelijk is, bijvoorbeeld meer contact tussen ouders en kinderen. De ouder en de begeleider kunnen ook in gesprek gaan met de Jeugdbescherming om te kijken of thuisplaatsing mogelijk is. Dit hangt af van de situatie.  

Wilt u meer informatie? En/of wilt u zich aanmelden bij het Ondersteuningsteam? Ga dan naar de website van het ondersteuningsteam 

Ouders kunnen ook gratis rechtsbijstand krijgen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand staat meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden. Wilt u hulp bij de aanvraag? Het Ondersteuningsteam kan u daarbij helpen.