Direct naar de content

Kindregeling en kwijtschelding problematische schulden

Het kabinet komt met aanvullende hulp voor meerderjarige jongeren die onder de kindregeling vallen. Het is voor jongeren voor wie het moeilijk is om een nieuwe start te maken door problematische schulden.

Wat zijn problematische schulden? Dat is als het iemand niet gaat lukken om binnen 3 jaar zijn/haar saneerbare schulden volledig te betalen, omdat er niet genoeg inkomsten zijn.

Waar bestaat de hulp uit?

Alleen schuldbemiddeling of een saneringskrediet lost vaak niet de financiƫle problemen op.
Nu komt er ook de mogelijkheid dat de gemeente saneerbare schulden kan kwijtschelden.

Ook wordt er een perspectiefaanpak opgesteld. Er wordt samen met de jongere gekeken welke ondersteuning en begeleiding nodig is. Het doel is om weer mogelijkheden voor de toekomst te zien.

De gemeente kan hierbij hulp aan het Jongerenperspectieffonds vragen.

De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Als er meer informatie bekend is, zal dit ook op de website www.kindregelingvoorjou.nl komen te staan.