Direct naar de content

Inloopavond nieuwe Rivium 17 februari

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het gebiedspaspoort 2.0, waarin de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de wijk komen te staan. Nog voordat het college van burgemeester en wethouders de stukken in behandeling neemt, praten we u graag bij.

U bent van harte welkom op maandag 17 februari tussen 19:30 en 21:30 uur in het gemeentehuis (Rivierweg 111). Tijdens deze avond presenteren we nog geen plannen van ontwikkelaars. Wel geven we inzicht in het proces dat we hebben doorlopen, en wat u én ons de komende maanden te wachten staat. Meld u even per e-mail aan.