Direct naar de content

Hulp van het meldpunt Kinderopvangtoeslag

Heeft u zich aangemeld bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde? Of heeft de Belastingdienst al vastgesteld dat u gedupeerd bent? Of bent u een gedupeerd kind? Dan kunt u ook hulp krijgen van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. De gemeente kan u helpen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld over geldzorgen of gezondheid. Wilt u hulp? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt. Het mailadres staat onderaan deze nieuwsbrief.  

Een casemanager van het meldpunt maakt dan met u een Plan van Aanpak. In dit plan staat waar u hulp bij nodig heeft. En hoe we u gaan helpen. Soms kunnen we u zelf helpen. Soms verwijzen wij u door naar een andere organisatie. Dit doen we alleen met uw toestemming.  

Wat is het doel van het Plan van Aanpak? Dat is dat u een stabiele basis krijgt voor uw financiën, inkomen, gezondheid en gezin. En dat u zoveel mogelijk zelf uw zaken kunt regelen. Soms is een maatwerkvergoeding nodig. Dat betekent dat wij iets voor u betalen. Bijvoorbeeld als u geen geld heeft voor een laptop voor uw studie. Dit komt dan in het Plan van Aanpak. Ons doel is een blijvende oplossing vinden voor de problemen die u nu heeft. Daarom kijken we graag met u naar uw hele situatie. En combineren we meestal een maatwerkvergoeding met andere hulp, bijvoorbeeld financiële hulp. Alle gedupeerden hebben een andere situatie. De hulp is daarom voor iedereen anders. Het is maatwerk. Het doel is wel voor iedereen hetzelfde: een stabiele situatie om een nieuwe start te maken.