Direct naar de content

Groen licht voor verbeteringen Algera

Er is groen licht voor maatregelen om de verkeersdoorstroming op de Algeracorridor te verbeteren. Rijk, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam hebben het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.