Direct naar de content

Gemeenteraad vergadert op 4 en 5 juli

Op 4 en 5 juli vergadert de gemeenteraad. Op de agenda: jaarstukken, de Voorjaarsnota, wijziging van de ruimtelijke orde-procedure en voorfinanciering van plankosten van project Rivium District. Op 5 juli worden de wethouders benoemd en raads- en burgerraadsleden benoemd en beëdigd.