Direct naar de content

Gemeenteraad vergadert op 13 en 14 december

De aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Daarom zijn er twee raadsvergaderingen.

Op maandag 13 en dinsdag 14 december vergadert de gemeenteraad en bespreekt onder andere: het voorstel voor de Najaarsnota 2021, de voorstellen voor de Florabuurt , het Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor Studentenhuisvesting in Fascinatio. Publiek kan deze vergaderingen uitsluitend thuis live met beeld volgen via de raadskalender.