Direct naar de content

Gemeente en bewoners Florabuurt in gesprek over participatie

De gemeente en een aantal buurtbewoners hebben vorige week gesproken over het participatieproces in de Florabuurt. De komende jaren wordt de Florabuurt flink opgeknapt. Hiervoor is een gebiedsvisie opgesteld.