Direct naar de content

Ganzeneieren weghalen om overlast te voorkomen

Ganzen geven in Capelle overlast. Die bestaat vooral uit poep rond speeltuinen, grasvelden en parkeerplaatsen, het blokkeren van de fietspaden, geluidsoverlast en agressief gedrag. Nu het broedseizoen weer is begonnen zijn we actief bezig met nestbeheer: we halen eieren uit de nesten om te voorkomen dat ze uitkomen.