Direct naar de content

€ 450.000 voor onderzoek naar beschermde diersoorten in woningen

Bij woningen kunnen beschermde dieren in een muur of dak aanwezig zijn. Met een soortenmanagementplan (SMP) is er inzicht in de leefgebieden en aantallen van diersoorten. Zo kunnen bij het bouwen, verbouwen of verduurzamen van woningen aangepaste maatregelen worden genomen. Om te voorkomen dat iedere huiseigenaar dit zelf moet laten onderzoeken, heeft de gemeenteraad op maandag 18 december € 450.000 beschikbaar gesteld. Zo kan voor heel Capelle een soortenmanagementplan worden opgesteld.