Direct naar de content

U kunt bij STAP € 1000 aanvragen om een opleiding, cursus of training te volgen

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een regeling van het Rijk. U kunt er maximaal 1.000 euro aanvragen om een opleiding, training of cursus te volgen. Vanaf 1 september kunt u weer STAP-geld aanvragen.