Direct naar de content

Duurzame bedrijventerreinen: Metropoolregio steunt project in Capelle

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, met 23 samenwerkende gemeenten) geeft gemeente Capelle subsidie voor vergroening van de openbare ruimte op en rond bedrijventerreinen.