Direct naar de content

Digitale bewonersavond gebiedsvisie Florabuurt

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met het opstellen van een gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt.