Direct naar de content

De Capelse hersteloperatie

Het meldpunt Kinderopvangtoeslag werkt samen met Stichting Welzijn Capelle. We hebben een paar keer per jaar een overleg met alle medewerkers die gedupeerden helpen. In juni waren we ook weer samengekomen. We hebben het vooral gehad over hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om maatwerkvergoedingen of huisbezoeken. Verder hebben we het gehad over een pilot van UHT over de integrale beoordeling waar de gemeente toen aan meedeed. Als laatste heeft SWC verteld hoe het gaat met de Steungroep Toeslagen.

Vanuit het meldpunt Kinderopvangtoeslag hebben we dit jaar ook een paar keer overleg gehad met de begeleiders van de Steungroep Toeslagen. Wat goed om te horen over deze mooie groep! De deelnemers van de groep leren samen en helpen elkaar verder. Tijdens deze overleggen geven de begeleiders van de groep ons tips en delen ervaringen van gedupeerden. En ze hebben vragen gesteld over hoe het meldpunt Kinderopvangtoeslag werkt. We hebben allerlei onderwerpen besproken, bijvoorbeeld hoe we gedupeerde jongeren kunnen bereiken. We zijn heel blij met deze samenwerking met de Steungroep.