Direct naar de content

Dank voor 75 jaar vrijheid

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, stonden we stil bij de bevrijding van Nederland. Onze Stadsperformer Jarred Sewsingh sprak namens ons allen zijn dank uit voor 75 jaar vrijheid.