Direct naar de content

Containers ter adoptie in Capelle

In Capelle is er veel animo om gezamenlijk met andere bewoners en de gemeente de buurt schoon te houden. Honderden Capellenaren doen dat al door zwerfvuil op te ruimen tijdens een opruimommetje. Maar het kan ook door containers in de buurt te adopteren. Dat gebeurt al op kleine schaal in Capelle, maar gezien het succes ervan breidt de gemeente dit graag verder uit. Daarom doet de gemeente de oproep: adopteer een container!