Direct naar de content

Concept-gebiedspaspoort Rivium

Bedrijventerrein Rivium moet een levendig, bereikbaar én duurzaam werkwoongebied worden. De raadsbrede commissie besprak op 17 april het concept-gebiedspaspoort Rivium. Dit gebiedspaspoort 1.0 (en straks 2.0) is een uitnodiging van de gemeente aan eigenaren, huurders, gebruikers en andere betrokkenen om de ambitie voor het gebied samen vorm te geven.