Direct naar de content

Commissievergaderingen op 6 en 7 december

Op maandag 6 en dinsdag 7 december vergaderen de commissies. U kunt deze vergaderingen via de raadskalender live met beeld volgen.

Op 6 december worden het Ruimtelijk Toekomstperspectief Fascinatio en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen over studentenhuisvesting Fascinatio Boulevard kavel 2K4 besproken. Op 7 december bespreekt een gecombineerde commissie de gebiedsvisie Florabuurt, Actieprogramma Florabuurt en Gebiedspaspoort Middengebied Florabuurt. Ook staat het Koersdocument visie Buitenruimte op de agenda.