Direct naar de content

Commissievergaderingen op 29 en 30 juni en 1 juli

Raads- en burgerraadsleden vergaderen volgende week in  verschillende commissies. In alle commissies wordt op 29 en 30 juni het voorstel van het college voor de Voorjaarsnota 2020 besproken. Ook is er een raadbrede commissievergadering op 1 juli over de plannen voor de ontwikkeling van het Rivium. Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis. We vergaderen op 1,5 meter afstand van elkaar en volgen de maatregelen van het RIVM op. U kunt de vergaderingen thuis live volgen op beeld of met geluid.