Direct naar de content

College en raad in gesprek over bezuinigingen 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders gaat met de gemeenteraad in gesprek over bezuinigingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de huidige dienstverlening en het voorzieningenniveau in stand gehouden wordt, zonder dat dit leidt tot lastenverhoging voor de Capellenaar.