Direct naar de content

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021

De gemeente voert jaarlijks een cliëntervarings-onderzoek uit. Wij willen graag weten wat klanten van het Wmo-loket in Capelle vinden en of de ondersteuning aansluit bij de behoeften. Hoe is er met de hulpvraag omgegaan? Duizend Capellenaren worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.