Direct naar de content

Capelse politiek reageert op de Najaarsnota

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad aan het eind van het jaar de Najaarsnota, die het college aan de gemeenteraad aanbiedt. De Najaarsnota is de financiële rapportage met beleidsontwikkelingen en voorstellen voor wijzigingen van de begroting. In de Najaarsnota 2023 staan de financiële gevolgen van de ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de Begroting en de Voorjaarsnota hebben voorgedaan.